Edward Zhou

Edward Zhou

VP of Global Public Affairs, Huawei